gloria_ma: (Default)

автопортрет

Осип Курилас ма романтичне сердце. Тяжів до щирості і героїки. Це таке дуже характерне українське поєднання: романтика, героїка і лірика.
Read more... )
Page generated Sep. 20th, 2017 06:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios