gloria_ma: (Default)

автопортрет

Осип Курилас ма романтичне сердце. Тяжів до щирості і героїки. Це таке дуже характерне українське поєднання: романтика, героїка і лірика.
Read more... )
Page generated Jul. 26th, 2017 06:32 am
Powered by Dreamwidth Studios